Vad kostar begravningen?

Kostnaden för en begravning beror till allra största delen på hur du väljer att utforma ceremonin och kringarrangemangen. Även en relativt enkel begravning, kan uppfylla alla krav på värdighet, och bli ett ljust och vackert minne.

Gudinge hamn

Få en översikt av begravningskostnaderna

Prisuppgifter och information om det vi kommit överens om får du alltid från oss. Detta för att du i lugn och ro ska kunna ta ställning till och göra eventuella ändringar i god tid. Att få en översikt av begravningskostnaderna ser vi som en trygghet för dig.

Du får så småningom en samlingsfaktura med samtliga begravningskostnader redovisade. Alla våra priser är givetvis inklusive moms och avgifter. 

Vem betalar?

Det vanligaste är att begravningen betalas med hjälp av medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning.

Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en s.k. begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan