Bodelning

En bodelning kan vara aktuellt vid en rad olika tillfällen, när ett äktenskap eller ett samboförhållande upplöses vid skilsmässa, separation eller vid dödsfall. En bodelning kan dock även ske inom ett pågående äktenskap. Vid dödsfall eller vid separation mellan äkta makar då ska alltid en bodelning genomföras medan det inom ett samboförhållande kan ske om någon part begär det.

En bodelning innebär att ett juridiskt avtal upprättas där det framkommer hur er egendom ska fördelas mellan er och det fastställs vem som ska få vad. Det är viktigt att upprätta ett bodelningsavtal eftersom rätten att bodela kvarstår långt efter separationen. Hos oss kan ni få hjälp att upprätta ett korrekt bodelningsavtal och därmed avsluta era ekonomiska mellanhavanden.

Skärplinge

Läs mer

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan