Begravningsformer och alternativ

En av de första saker du har att ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas. Kyrklig begravning är fortfarande vanligast i Sverige, du kan även välja Borgerlig begravning eller ceremoni enligt andra trossamfund.

Gudinge hamn
Jordbegravning

Jordbegravning

Jordbegravning innebär att ceremonin genomförs med kista och att den sedan gravsätts/sänks ner i jorden, ofta i samband med ceremonin.

Kremationsbegravning

Kremationsbegravning

Innebär att ceremonin genomförs med kista och avslutas i kyrka, kapell eller på annan plats. Efteråt transporteras kistan till krematorium.

Akt med urna

Akt med urna

Vid akt med urna har kremationen redan skett och ceremonin äger rum med urna. Därmed kan också ceremonin äga rum senare än inom 1 månad vilket annars är den tidsgräns som gäller. Ceremonin genomförs i kyrka, kapell eller på annan plats.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning

Kan utformas helt efter egna önskemål. En borgerlig officiant sköter ofta ceremonin på valfri plats med eller utan religiösa inslag och psalmer. Det är vanligt med diktläsning, musik och sång, som kan vara levande eller inspelad. Kistan eller urnan är med i ceremonilokalen precis som vid en kyrklig ceremoni.

Cermonier enligt andra trossamfund

Cermonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett det ceremoniella önskemålet.

Direktkremation

Direktkremation

Detta är det enklaste alternativet om man av olika anledningar ej önskar att ha en ceremoni. Kistan förs direkt till krematorium utan föregående ceremoni och gravsätts därefter på plats som anhörig önskat.

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan