Gåvobrev

När en person vill ge bort en bostad, en värdefull egendom eller pengar finns det flera anledningar till att det är bra att upprätta ett gåvobrev. Det kan vara en trygghet för både för gåvogivaren och mottagaren och förhindra framtida tvister. I ett gåvobrev kan gåvogivaren ange att gåvan ska vara enskild egendom men också om gåvan ska vara förskott på arv eller inte. För att ett gåvobrev ska vara giltigt är det bra att prata med en jurist som kan informera om vilka regler och krav som gäller för att gåvan ska vara giltig.

Kapplasse

Läs mer

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan