Arvskifte

När en bouppteckning har registrerats hos Skatteverket ska arvet efter den avlidne fördelas. Om det finns fler än en dödsbodelägare i dödsboet bör en skriftlig arvskifteshandling upprättas som anger hur arvet ska fördelas mellan arvingarna. Ett arvskifte ger samtliga arvingar ett kvitto på att arvet efter den avlidne har fördelats på “rätt sätt” och minskar risken för arvstvister. Hos oss kan ni få hjälp med att upprätta ett arvskifte men vi kan även hjälpa er att verkställa arvet genom att samla in godkännanden, hämtar in kontouppgifter från samtliga arvingar, vi kontaktar banken och avsluta den avlidnes banktillgodohavanden och se till att arvet fördelas. Många upplever att de är skönt att en utomstående opartisk part hjälper till med att fördela arvet och ser till att varje dödsbodelägare får de arv de har rätt till.

Slada

Läs mer

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan