Ekonomisk brist i dödsboet

Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk bistånd hos den avlidnes hemkommun. Möjligheten till detta finns om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar för att täcka kostnaderna för en, av socialstyrelsen så kallad, värdig begravning. Vilka kostnader som berättigar till begravningshjälp varierar från kommun till kommun. Även summan av det ekonomiska biståndet varierar.

Gåstjänningen

Dödsboets tillgångar

Om dödsboets tillgångar inte täcker samtliga skulder kan vi ta hand om kontakterna med fordringsägarna. Genom en korrekt hantering och förvaltning av dödsboet riskerar inte delägarna att bli betalningsansvariga för dödsboets skulder. Alla ärenden ser olika ut, kontakta oss så tittar vi tillsammans på just er situation.

Checklista i 4 steg

  1. Kontakta oss för rådgivning.
  2. Ansök om begravningshjälp från den avlidnes kommun. Kontaktuppgifter finns på varje kommuns hemsida.
  3. Betala inga räkningar för dödsboets räkning innan du ansökt om begravningshjälp. Ta kontakt med de fodringsägare som skickat fakturorna och förklara situationen.
  4. Säg upp dödsboets eventuella autogiron samt stående överföringar hos banken.
  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan