Äktenskapsförord

Huvudregeln när ett äktenskap ska upplösas på grund av dödsfall eller på grund av skilsmässa är att värdet på alla makarnas egendomar ska fördelas lika. Det spelar ingen roll vem som har ägt en sak före äktenskapet eller vad någon äger under äktenskapet eller vem som har betalat för vad, detta kallas för att alla egendomar i ett äktenskap är giftorättsgods. Makarna kan dock bestämma att viss eller all egendom ska vara enskild egendom och detta gör makarna genom att upprätta ett äktenskapsförord. Ska värdet på den ena makens företaget delas lika eller ska sommarstugan som den ena maken köpt innan äktenskapet inleddes delas lika vid en skilsmässa? Och vad händer vid dödsfall om det finns särkullbarn på den ena makens sida? Det finns flera anledningar till att det kan vara aktuellt att upprätta ett äktenskapsförord. Hos oss kan ni få råd och stöd och reda ut vad som gäller i just er situation och vad ett äktenskapsförord skulle innebära för er.

Örskär

Läs mer

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan