Gravplats och gravstenar

I dag finns ett antal olika begravningsskick att välja emellan, dock har inte alla församlingar möjlighet att erbjuda alla former. Är du osäker och har frågor eller speciella önskemål får du gärna höra av dig så hjälper vi dig med den information du behöver.

Nedan kan du läsa mer om de begravningsskick som finns.

Gudinge hamn

Kistgrav/Urngrav
En anhörig ser ut en plats där kista eller urnan får sättas ner i jorden. Här får anhöriga närvara vid gravsättningen.

Minneslund
Askan gravsätts i en minneslund utan närvaro av anhöriga. Anhöriga blir underrättade av församlingen att gravsättningen genomförts.

Asklund/askgravplats
Skötselfri grav där urnan gravsätts på utsedd plats i en askgravlund/ askgravplats. Till skillnad från minneslunden får anhöriga delta i gravsättningen och den avlidnes namn blir ingraverat. Denna typ av grav finns ej på alla kyrkogårdar och utformningen av gravplatsen och priset varierar mellan kyrkogårdarna.

Kolumbarium
Gravplats där urnan placeras i en nisch med en inskriptionsplatta framför.

Spridning/sänkning i havet
Anhöriga får hämta urnan med aska och sprider den på plats där tillstånd medges. För spridning av aska krävs tillstånd hos länsstyrelsen. Tillståndet måste visas upp innan krematoriet lämnar ut urnan.

Gravstenar
Vi samarbetar med GRF gravstenar för gravsten och textkomplettering på befintlig sten eller natursten. Tillsammans med er utformar vi ett underlag för beställning av gravsten/textkomplettering som skickas till GRF. Inom kort får ni hem ritningar, priser och ordererkännande för er valda sten/textkomplettering för godkännande.

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan