Dödsboanmälan

Ibland har den som har avlidit så få tillgångar att det endast räcker till att betala för begravningskostnaderna eller ännu mindre än så. Vid sådana tillfällen ska en dödsboanmälan upprättas i stället för en bouppteckning. Det är den avlidnes hemkommun som fattar beslut om en dödsboanmälan får upprättas. Om det är oklart om en dödsboanmälan eller en bouppteckning ska upprättas då kan ni alltid ringa oss och vi hjälper er att reda ut vad som är aktuellt i er situation.

Västland

Läs mer

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan