Förbered för framtiden

Att planera inför sin egen bortgång kan kännas underligt när man är mitt i livet. Men det är rätt tid att göra det om du ser det som en omtanke om dina efterlevande – omtanken att inte lämna anhöriga och vänner i osäkerhet om dina önskemål den dag då du inte längre kan ge uttryck för dem själv.

Skaparbyn Hedesunda

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.

Min begravning

Att fundera över sin egen gravsten är kanske sådant som man skjuter framför sig. Men gör du det nu, slipper dina anhöriga sväva i okunnighet om dina önskemål den dagen du inte längre finns. Skriften ”Stenar berättar” är tänkt som en inspirationskälla inför valet av gravsten. Välkommen in och hämta ditt exemplar av skriften.

Testamente

Den som vill undvika oklarheter när det gäller arvsrätten ser till att skriva ett testamente i god tid. För att vara säker på att testamentet uppfyller alla juridiska krav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet. Tyvärr ogiltigförklaras många testamenten p g a felaktigheter vid upprättandet. Inte sällan uppstår tvister kring tolkningen av testamenten då de är otydligt skrivna. Här kan vi på Skärplinge Begravningsbyrå hjälpa till så att testamentet upprättas på ett korrekt sätt.

Fyll i Livsarkivet

Om du vill vara säker på att dina närmaste ska få tillgång till viktiga papper, som testamente, livförsäkring, gåvobrev, lagfart, samboavtal, äktenskapsförord osv – när de som bäst behöver det – ska du se till att skaffa ett dokument som vi kallar ”Livsarkivet”. 

Har du önskemål inför din egen begravning, när det gäller musik, tal, ceremoni osv är det i Livsarkivet du ska skriva ner det.

Fyll i Livsarkivet

Du har därmed en garanti för att dina närmaste – i en situation när de har nog med sitt inre kaos – slipper hamna även i ett kaos av frågor. 

Du är välkommen in och hämta Livsarkivet så hjälper vi dig att fylla i, förvara och kontinuerligt uppdatera ditt exemplar – utan kostnad och utan förpliktelser. Du kan också ladda ner det på www.livsarkivet.se.

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan