Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som ska säkerställa att du får den hjälp som du vill ha den dagen då du inte själva längre kan ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter. En framtidsfullmakt börjar gälla den tagen du har förlorat förmågan att fatta egna beslut exempelvis på grund av varaktig sjukdom och du bestämmer i fullmakten i förväg vem som då ska sköta dina angelägenheter. Exempelvis kan du låta en anhörig få fullmakt att hämta ut dina mediciner, betala dina räkningar, sälja din fastighet. Det är dock viktigt att en framtidsfullmakt upprättas enligt de krav som lagen ställer på fullmaktens utformning annars finns det en risk att den inte kan användas på exempelvis banker. Hos oss kan du få hjälp med att gå igenom processen med framtidsfullmakter och att upprätta en framtidsfullmakt enligt dina önskemål.

Ängskär

Läs mer

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan