Samboavtal

Det är många som har en felaktig uppfattning vad som gäller vid samboförhållanden och i vilka situationer det är viktigt att upprätta ett samboavtal. Ett samboavtal kan exempelvis vara aktuellt när en bostad införskaffas under samboförhållandet men det är bara den ena sambon som finansierar köpet. Det spelar nämligen ingen roll vem som har bekostat bostaden eller vem som står som ägare, bostaden är samboegendom och kommer därför att ingå i en bodelning om samboförhållandet upphör. Vill du eller din sambo ha en annan fördelning kan ni få hjälp att upprätta ett samboavtal där sambolagens bestämmelser om bodelning åsidosätts.

Örskär fyr

Läs mer

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan