Musik

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. Orgelmusik inleder och avslutar oftast en traditionell begravnings-gudstjänst. Solosång, körsång eller musik är också vanligt. Har du önskemål om viss musik hjälper vi till att lösa det. Lite hjälp i musikvalet kan du få nedan

0

fs

lv