Vi hjälper till med testamente

Den som vill undvika oklarheter när det gäller arvsrätten ser till att skriva ett testamente i god tid. För att vara säker på att testamentet uppfyller alla juridiska krav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet. Tyvärr ogiltigförklaras många testamenten p g a felaktigheter vid upprättandet. Inte sällan uppstår tvister kring tolkningen av testamenten då de är otydligt skrivna. Här kan vi på Skärplinge Begravningsbyrå hjälpa till så att testamentet upprättas på ett korrekt sätt.

    0

    fs

    lv