Historia

Skärplinge begravningsbyrå

Skärplinge Begravningsbyrå

1938 grundades Skärplinge Begravningsbyrå av bröderna John och Joel Andersson. De drev rörelsen tillsammans till 1968 då John avled. Därefter fortsatte Joel att driva företaget med sin familj, fram till sin död 1994.

Den 21 april 1997 återupptog Ann Axelsson sin morfars verksamhet i begravningsbyrån. Den drivs idag tillsammans med maken.

Skytts begravningsbyrå

Skytts Begravningsbyrå 

I slutet på 1800 – talet grundades Skytts Begravningsbyrå.

Företaget ägdes och drevs av familjen Skytt fram till 2010.

Sedan den 2 april 2010 ägs och drivs begravningsbyrån av Ann och Mårten Axelsson. 

0

fs

lv