Planera i livet

Att planera inför sin egen bortgång kan kännas underligt när man är mitt i livet. Men det är rätt tid att göra det om du ser det som en omtanke om dina efterlevande - omtanken att inte lämna anhöriga och vänner i osäkerhet om dina önskemål den dag då du inte längre kan ge uttryck för dem själv.

Fyll i ditt exemplar av Livsarkivet

Om du vill vara säker på att dina närmaste ska få tillgång till viktiga papper, som testamente, livförsäkring, gåvobrev, lagfart, samboavtal, äktenskapsförord osv - när de som bäst behöver det - ska du se till att skaffa ett dokument som vi kallar ”Livsarkivet”. 

  Har du önskemål inför din egen begravning, när det gäller musik, tal, ceremoni osv är det i Livsarkivet du ska skriva ner det. 

  Du har därmed en garanti för att dina närmaste – i en situation när de har nog med sitt inre kaos – slipper hamna även i ett kaos av frågor. 

  Du är välkommen in och hämta Livsarkivet så hjälper vi dig att fylla i, förvara och kontinuerligt uppdatera ditt exemplar – utan kostnad och utan förpliktelser. Du kan också ladda ner det på www.livsarkivet.se.

Hur vill du ha din gravsten?

Att fundera över sin egen gravsten är kanske sådant som man skjuter framför sig. Men gör du det nu, slipper dina anhöriga sväva i okunnighet om dina önskemål den dagen du inte längre finns. Skriften "Stenar berättar" är tänkt som en inspirationskälla inför valet av gravsten. Välkommen in och hämta ditt exemplar av skriften.

Försäkra dig om att dina efterlevande slipper betala

Det finns flera alternativ att ordna så att det finns pengar till begravningen. Det vanligaste är att pengar tas ur dödsboet, d v s den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det innebär att de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning, om den avlidne inte har nedtecknat sina önskemål i t ex Livsarkivet.

  Vill man vara säker på att en viss summa pengar finns avsatta för den egna begravningen, vad som än händer, tecknar man en begravningsförsäkring. Här kan du läsa mer om ”Memento Begravningsförsäkring”.

0

fs

lv